Status: Cancelled INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:46

Tender card #35660/2017
Dodávka nabíjacích staníc elektromobilov pre mesto Trnava

Information

ID of tender
239
Name of content of tender
Dodávka nabíjacích staníc elektromobilov pre mesto Trnava
Tender ref. no.
35660/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Nadlimitné koncesie
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 500.00 EUR
Main CPV
31610000-5 - Electrical equipment for engines and vehicles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

- vypracovanie realizačného projektu
- inžiniering – vybavenie potrebných povolení a ohlášky na stavebný úrad, vrátane pripojenia do distribučnej siete a rozkopávok a ich uvedenia do pôvodného stavu
- dodanie 4 stojanových nabíjacích AC staníc, montáž a inštaláciu, položenie elektrickej kabeláže, v prípade potreby inštaláciu ističov alebo rozvádzačov, skúšobnú prevádzku a odovzdanie plne funkčného systému vrátane všetkých povolení potrebných na prevádzku do užívania
- zaškolenie užívateľov
- údržbu a servis počas záručnej doby a po jej uplynutí minimálne ďalších 5 rokov
- aplikačnú podporu a prístup do backendového systému počas záručnej doby a po jej uplynutí
- ostatné požiadavky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 06.11.2017

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

predkladanie ponúk (Other part / Criteria part)
13.11.2017 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Lalík, Ing.
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Link to online profile of contracting authority
http://www.trnava.sk

Documents