Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:27

Tender card #11. ZsNH/2017
Automatizácia regulovania vykurovania v objekte pobočky VšZP Čadca - rozšírenie systému o zónovú reguláciu v objekte, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Messages