Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 23.11.2017 15:30

Tender card #35792/2017
Elektrická energia

Information

Name of content of tender
Elektrická energia
Tender ref. no.
35792/2017
Public tender journal ref. no.
214
EU journal ref. no.
444455
Type of tender
Nadlimitné zákazky
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value (not including VAT)
6 800 000.00 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
CPVs
65300000-6 - Electricity distribution and related services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazku nie je vhodné deliť na viac častí z funkčného hľadiska. Komodita, ktorú verejný obstarávateľ nakupuje sa zlacňuje pri vyššom odberteľa. Rozdelením predmetu zákazky na časti by navyše došlo aj k zvýšenej administratívnej náročnosti na strane odberateľa (verejného obstarávateľa)
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Dodávka elektrickej energie (elektriny), zabezpečenie prístupu do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémových služieb a ostatných služieb spojených s použitím sústavy, distribúcie a prenosu elektriny aprevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta v približnom ročnom odbere 8 500 MWh.

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
07.12.2017 10:00:00

Promoter

Name of company
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Documents