Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:51

Tender card #UtVO 1478/2018
Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho – PD

Information

ID of tender
320
Name of content of tender
Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho – PD
Tender ref. no.
UtVO 1478/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
36 082.40 EUR
Main CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie projektovej dokumentácie (realizačný projekt) pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu (RP) „Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho“ v roku 2018.
Realizácia je plánovaná v roku 2018 - 2019.
Projektovú dokumentáciu je potrebné z dôvodu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod komunikáciou rozdeliť na dve samostatné časti (teda dve samostatné projektové dokumentácie) s oddelením aj rozpočtu a výkazu výmer. Podrobnejšie je rozsah uvedený vo výzve na predloženie ponuky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

lehota na predkladanie ponúk (Bid)
12.02.2018 11:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Documents