Status: Completed INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:52

Tender card #UtVO 1538/2018
Terasové sedenie v Beethovenovom parku / PD/

Information

ID of tender
321
Name of content of tender
Terasové sedenie v Beethovenovom parku / PD/
Tender ref. no.
UtVO 1538/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 500.00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou – RP s názvom „Terasové sedenie v Beethovenovom parku“ s LED podsvietením.
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj:
Jednoduchý grafický koncept, vizualizácie, geodetické zameranie územia, architektonický návrh, statika, elektroinštalácia, odborný autorský dohľad a ostatné služby uvedené vo výzve na predloženie ponuky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

lehota na predkladanie ponúk (Bid)
16.02.2018 11:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Documents