Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 22.02.2018 01:50

Tender card #3083/2018
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - verejné osvetlenie

Information

ID of tender
324
Name of content of tender
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - verejné osvetlenie
Tender ref. no.
3083/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
35 000.00 EUR
Main CPV
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
CPVs
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Realizácia rozvodu verejného osvetlenia od existujúceho rozvádzača RVO sídliska Vinohrady káblom AYKY – J 4x25 v zemi v hĺbke 0,7 m, pod komunikáciami v plastovej chráničke.
Parkové svietidlá Thorn ALUMET CONTROL 1 70W osadené na zapustené stožiare Thorn ALUMET COL 3m MGR A1SILSB výšky 3 m v počte 12 ks.
Presné množstvo všetkých prác je vyšpecifikované v predloženom výkaze – výmere a PD.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
21.02.2018 11:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Documents