Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:16

Tender card #12018 KZP
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR

Information

ID of tender
367
Name of content of tender
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR
Tender ref. no.
12018 KZP
Public tender journal ref. no.
2900 - WYP
EU journal ref. no.
Type of tender
Podlimitné zákazky
Type of public tender
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 588 575.04 EUR
Main CPV
45321000-3 - Thermal insulation work
CPVs
45331100-7 - Central-heating installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Premetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce na budove Úradu priemyselného vlastníctva SR, zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Súčasťou plnenia je realizácia výmeny plynovej kotolne, výmena výplňových konštrukcií, zateplenie budovy, zateplenie strechy a interiérové stavebné práce. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
26.03.2018 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Address
Švermova 43
Banská Bystrica
97404, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2371

Documents