Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:18

Tender card #UtVO 1539/2018
Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste, I. časť, (od Rybníkovej po Kukučínovu) PD

Information

ID of tender
369
Name of content of tender
Cestička pre cyklistov a chodník na Špačinskej ceste, I. časť, (od Rybníkovej po Kukučínovu) PD
Tender ref. no.
UtVO 1539/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 335.00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
CPVs
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačného projektu, členeného na jednotlivé stavebné objekty, samostatného predprojektového geodetického zamerania riešeného územia a odborného autorského dohľadu počas realizácie diela. Ostatné požiadavky sú uvedené vo výzve na predloženie ponuky a v návrhu obchodných podmienok.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

lehota na predkladanie ponúk (Bid)
19.03.2018 11:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Documents