Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:14

Tender card #3347/2018
Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta Trnava

Information

ID of tender
371
Name of content of tender
Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku mesta Trnava
Tender ref. no.
3347/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
5 833.33 EUR
Main CPV
71319000-7 - Expert witness services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty prevádzaných, kupovaných alebo prenajímaných nehnuteľností pre potreby mesta Trnava.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
12.03.2018 12:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents