Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:42

Tender card #5019/2018
Jarná a jesenná deratizácia plôch verejnej zelene a opakovanie deratizácie v meste Trnava

Information

ID of tender
436
Name of content of tender
Jarná a jesenná deratizácia plôch verejnej zelene a opakovanie deratizácie v meste Trnava
Tender ref. no.
5019/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 500.00 EUR
Main CPV
90923000-3 - Rat-disinfestation services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

1. Jarná deratizácia 2018 - zabezpečenie jarnej celomestskej deratizácie verejnej zelene a kontajnerových stojísk v termíne Apríl/ Máj. V prípade potreby opakovanie deratizácie od termínu Apríl/Máj do Októbra/ Novembra. Presný termín deratizácie vyhlási Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava.
2. Jesenná deratizácia 2018 - zabezpečenie jesennej celomestskej deratizácie verejnej zelene a kontajnerových stojísk v termíne Október/ November. V prípade potreby opakovanie deratizácie od termínu Október/ November do Apríla/ Mája. Presný termín deratizácie vyhlási Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
12.04.2018 12:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236129

Documents