Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:41

Tender card #32975/2018
Obnova hradobného múra úsek pri severnej veži severnej vetvy

Information

ID of tender
457
Name of content of tender
Obnova hradobného múra úsek pri severnej veži severnej vetvy
Tender ref. no.
32975/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
32 000.00 EUR
Main CPV
45212314-0 - Historical monument or memorial construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je sanácia hradobného múra, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 1057/28. Uvedený úsek hradobného múra je umiestnený medzi jestvujúci rodinný dom a severovýchodnú vežu a priľahlý želiarsky domček. Súčasný stavebno-technický stav múra je havarijný, musia sa realizovať nevyhnutné stavebné úpravy v zmysle vydaného rozhodnutia č. OSaŽP/33422-67734/2017/Šm z 2.8.2017 a záväzného stanoviska č. KPUTT-2017/17284-3/58003/Grz.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
26.04.2018 12:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Documents