Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:21

Tender card #26/2017
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava“

Information

ID of tender
94
Name of content of tender
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava“
Tender ref. no.
26/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
69 956.50 EUR
Main CPV
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
CPVs
45311200-2 - Electrical fitting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky s názvom – „„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava“ (ďalej ZŠ Hronca Rožňava) je na základe Svetelno-technickej štúdie, vypracovanej dodávateľom, komplexná rekonštrukcia svetelných zdrojov v budove ZŠ Hronca Rožňava

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
05.06.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Address
Zakarpatská 12
Rožňava
048 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Documents