Status: Completed INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:25

Tender card #30/2017
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy Zlatá 2, 048 01 Rožňava“

Information

ID of tender
95
Name of content of tender
„Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy Zlatá 2, 048 01 Rožňava“
Tender ref. no.
30/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
13 000.00 EUR
Main CPV
45310000-3 - Electrical installation work
CPVs
45311200-2 - Electrical fitting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky s názvom – „Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budovy Základnej školy Zlatá 2, 048 01 Rožňava“ (ďalej ZŠ Zlatá Rožňava) je na základe Svetelno-technickej štúdie, vypracovanej dodávateľom, komplexná rekonštrukcia svetelných zdrojov v budove ZŠ Zlatá Rožňava

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk (Bid)
05.06.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Základná škola Zlatá 2, 048 01 Rožňava
Address
Zlatá 2
Rožňava
048 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Documents