Status: Cancelled INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:25

Tender card #6624/2017
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - In line dráha a skatepark

Information

ID of tender
98
Name of content of tender
Transformácia lokality Vinohrady na rekreačnú zónu - In line dráha a skatepark
Tender ref. no.
6624/2017
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
84 985.38 EUR
Main CPV
45212210-1 - Single-purpose sports facilities construction work
CPVs
45233120-6 - Road construction works
45112700-2 - Landscaping work
45262310-7 - Reinforced-concrete work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Transformácia lokality na oddychovú zónu situovanej na okraji sídliska Vinohrady realizáciou dvoch stavebných objektov SO 01 In-line dráhy a SO 09 Skateparku v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predloženie ponuky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu výzvy na predloženie ponuky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Transformácia lokality Vinohrady (Bid)
26.06.2017 13:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Documents