SUPPORT JOSEPHINE

Služba SUPPORT JOSEPHINE je dostupná v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 (CET/CEST).

čeština tel.(CZ): +420 255 707 010 čeština tel.(M): +420 597 587 111

slovenčina tel.(SK): +421 220 255 999 polski tel.(PL): +48 222 139 900

tel.(HR): +385 800 805 917 english tel.(EU): +420 597 587 171


E-mail: houston@proebiz.com

JOSEPHINE – Technické nároky sw

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v systému JOSEPHINE určenému k elektronickému podávání nabídek a k elektronické komunikaci ve veřejných zakázkách je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z webových prohlížečů Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge) nebo Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (https://microsoft.com/).

Pro bezproblémovou účast v systému JOSEPHINE určenému k elektronickému podávání nabídek a k elektronické komunikaci ve veřejných zakázkách s povinným použitím elektronického podpisu je nutné mít v počítači nainstalovanou komponentu I.CA PKIServiceHost a příslušné doplňky pro webové prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge. Detaily instalace a odkazy ke stažení komponenty a příslušných doplňků najdete po stlačení tlačítka Test el. podpisu nebo na odkazu https://josephine.proebiz.com/cs/test-podpis.

Dále je nutné mít v internetovém prohlížeči povolen javascript a zapnuty cookies. Návod jak v internetovém prohlížeči cookies naleznete na https://proebiz.com/podpora. Můžete si také provést test prohlížeče, který je dostupný v modrém záhlaví na této stránce.

Ve veřejných zakázkách s povinným použitím elektronického podpisu musí Účastník vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné národní legislativy. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU.

Prostředí systému JOSEPHINE umožňuje Účastníkovi přikládat ke svým datovým zprávám elektronické dokumenty (soubory), přičemž pro nešifrovanou komunikaci je celková maximální velikost dat omezena objemem 500 MB, pro šifrovanou komunikaci pak objemem 300 MB. Celkovou maximální velikostí se rozumí celkový objem dat Účastníka vztahující se k prováděnému úkonu.