Další veřejné zakázky

Další dynamické nákupní systémy
O softwaru pro elektronizaci veřejných zakázek JOSEPHINE

software screenshot

Software JOSEPHINE je špičkovým nástrojem pro elektronizaci veřejných zakázek s řadou unikátních výhod. Jako jediný na trhu vyhovuje legislativě hned několika států EU a umožní vám tak snadno komunikovat s dodavateli z různých zemí. Je zcela intuitivní, snadno ovladatelný, s množstvím šablon, které vám urychlí práci. Vyvinula ho společnost PROEBIZ s.r.o., která se elektronizací výběrových řízení zabývá již přes osmnáct let a její systém pro elektronické aukce PROEBIZ TENDERBOX je dnes nejrozšířenější ve střední Evropě. Se softwarem JOSEPHINE tak získáte nejen skvělý nástroj pro elektronizaci veřejných zakázek, ale také silného partnera a možnost využívat řadu jeho dalších produktů a rozsáhlého technického a znalostního know-how.

Proč si pro elektronizaci veřejných zakázek vybrat JOSEPHINE?

Jedinečný nástroj

Jedinečný nástroj

JOSEPHINE je přizpůsobená legislativě několika států EU a odladěná užíváním desítek klientů. V této oblasti jde o software, který nemá na daném trhu srovnatelnou konkurenci.

Úspora času

Úspora času

Se softwarem JOSEPHINE vám elektronizace veřejných zakázek zvýší efektivitu celého procesu, dramaticky sníží chybovost a ušetří nakonec nejen čas, ale i peníze.

Silný partner

Silný partner

Software JOSEPHINE vytvořili odborníci s více jak osmnáctiletou praxí a evropskou působností. Není to dílo žádného start-upu, ale renomované společnosti pracující pro ty největší středoevropské klienty.

Možnosti rozšíření

Možnosti rozšíření

Díky softwaru JOSEPHINE získáte možnost napojení na další užitečné nástroje od PROEBIZu. A navíc poradenství špičkových specialistů na elektronický nákup.

Integrovaný nákupní systém - JOSEPHINE CHAIN

Vzájemné propojení proebizovských informačních systémů přináší mnohé výhody. Především umožňuje řídit celý nákupní proces od vzniku samotného požadavku na kterékoliv úrovni v hierarchii organizace, přes výběr způsobu hodnocení, včetně elektronických aukcí, až po evidenci doručení požadovaného produktu. Spojením získáte mimořádně kvalitní a komplexní nástroj, který bude na jedné straně ulehčovat práci a na straně druhé bude přinášet časové i finanční úspory zadavatelům veřejných zakázek.

Integrovaný nákupní systém diagram

Dynamický nákupní systém

Bonusem při práci s JOSEPHINE je i možnost využívat k hodnocení předkládaných nabídek DNS. Cílem je dosažení nejvyšší míry transparentnosti. Zavedený dynamický nákupní systém by měl zadavateli zajistit širokou síť dodavatelů. JOSEPHINE umožňuje realizaci DNS a rámcových dohod v souladu s platnou legislativou.

36 základních charakteristik JOSEPHINE

 • elektronické zadávání veřejných zakázek
 • elektronický příjem nabídek
 • evidence účastníků a jejich údajů
 • elektronické vyhodnocování předkládaných nabídek
 • vytváření komisí a jednotlivých zasedání komise
 • kontrola PHZ
 • import dokumentů a položek předmětu zakázky
 • uživatelské oprávnění podle organizační strukutry
 • neomezený počet zadavatelů, administrátorů, členů komise
 • neomezený počet uchazečů, položek, jednání v jedné zakázce
 • neomezený počet příloh
 • možnost připojení s eAukčním softwarem PROEBIZ
 • e-mailové notifikace
 • vše je zaznamenáváno do historie a archivováno
 • možnost korekce neúmyslných matematických chyb v nabídkách účastníků
 • dynamický nákupní systém
 • sběr interních požadavků a specifikací k předmětu veřejné zakázky
 • proces řízení a schvalování požadavků k předmětu veřejné zakázky
 • proces elektronické komunikace v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • evidence a archivace zakázek podle zákonných lhůt
 • vytváření nové zakázky (rozmanitá škála druhů a postupů zadávání zakázky)
 • systémové šablony (dokumenty), které si zadavatel může upravit podle svých potřeb
 • možnost předkládání nabídek po částech včetně realizace elektronické aukce po částech (zobrazení pořadí)
 • identifikace a autentifikace účastníkův
 • možnost vytvoření archívu dokumentů ke každé zakázce
 • „audítorský přístup“ za účelem vykonání kontroly
 • nastavení různých matic hodnocení - na celkovou cenu (součet), přepočítané na vzorec (váhy, vlastní vzorce)
 • elektronické vyhlašení veřejné zakázky
 • evidence jednotlivých zakázek
 • filtrování a fulltextové vyhledávání zakázek
 • vytváření nových zakázek podle příslušné legislativy a druhu zakázky
 • neomezený počet zakázek
 • kompletní archivace zakázek do jednoho souboru (ZIP archív)
 • možnost zadávání zakázky po částech
 • sledování systémových lhůt
 • možnost realizace elektronické aukce PROEBIZ, včetně trvalého propojení na systém PROEBIZ

Pro veřejné zadavatele na 2 měsíce zdarma

Vyzkoušejte si výhody softwaru JOSEPHINE na 2 měsíce zdarma. Nezávazně, se všemi funkcionalitami a plnou uživatelskou podporou.

Systém JOSEPHINE je pro všechny účastníky veřejných zakázek zcela zdarma.

V rámci zkušební verze našeho softwaru získáte

Všechny funkcionality softwaru na 2 měsíce zdarma

Neomezený počet a rozsah tendrů

Neomezený počet uživatelů

Plnou asistenci naší technické a znalostní podpory

Zaujal vás software JOSEPHINE?

Pro více informací můžete volat na +420 255 707 010, +420 597 587 111 nebo vyplňte kontaktní formulář a my se vám ozveme.

Kontaktní formulář