Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 09:50

Tender card #01/2018_Vybavenie_Zamutov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Message detail #6676

Delivery date and time
25.09.2018 20:43:16
From
Obec Zámutov
To
All
Type
Competition requirements
Subject
Oprava Súťažných podkladov a k ním prisluchajúcej dokumentácie

Oprava Súťažných podkladov a Prílohy č. 3-2 Navrhovaná špecifikácia predmetu zákazky pre časť 2_IKT_Zámutov