Status: Ongoing

Server time: 23.01.2022 02:58

Tender card #02/2018_Vybavenie_Giraltovce
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Message detail #6805

Delivery date and time
28.09.2018 13:08:24
From
Mesto Giraltovce
To
All
Type
Other
Subject
Oprava prílohy č.2-1 Výpočet zmluvnej ceny - didaktické pomôcky

Úprava prílohy