Status: Ongoing

Server time: 23.01.2022 04:18

Tender card #02/2018_Vybavenie_Giraltovce
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Message detail #6806

Delivery date and time
28.09.2018 13:09:32
From
Mesto Giraltovce
To
All
Type
Other
Subject
Redakčná úprava

Zmena dátumu na predkladanie ponúk