Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 22:54

Tender card #15/2018_vybavenie_Soľ
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ 53

Message detail #7967

Delivery date and time
25.10.2018 12:58:20
From
Obec Soľ
To
All
Type
Other
Subject
Oprava príloh k súťažným podkladom

Úprava v prílohe č. 4 Návrh na plnenie kritéria - sadzba a výška DPH
Úprava v prílohe č. 5-4 Výpočet zmluvnej ceny_knižničný fond (časť 4) - opravený vzorec pri položkách s 10% DPH
Úprava v prílohe č. 6-4 Kúpna zmluva pre časť knižničný fond - opravená časť 7.1 zmluvy,