Status: Completed

Server time: 02.10.2023 22:55

Tender card #ZP.271.1.2021
Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo

Message detail #140219

Delivery date and time
01.07.2021 10:02:10
From
Miasto i Gmina Górzno
To
All
Type
Other
Subject
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Dzień dobry,
W załączeniu, przesyłam informację o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.
Pozdrawiam
Agnieszka Nadolska