Status: Completed

Server time: 24.10.2021 13:26

Tender card #ZP.271.1.2021
Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie o długości 258 metrów – dz. nr 104/1 obręb Zaborowo

Message detail #144658

Delivery date and time
23.07.2021 14:15:16
From
Miasto i Gmina Górzno
To
All
Type
Other
Subject
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu pismo.