Status: Completed

Server time: 15.10.2021 22:49

Tender card #114/21
Zajištění dodávky a přesného ředění nanopolymerové antivirové antibakteriální ochrany vozidel MHD včetně kontrolní a konzultační činnosti

Messages