Status: Completed

Server time: 15.10.2021 23:28

Tender card #ÚTVO 31975/2017/Bšá
Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov

Message detail #797

Delivery date and time
25.08.2017 08:18:44
From
Mesto Trnava
To
All
Type
Other
Subject
Oznámenie o oprave

V sekcii dokumenty je uverejnené oznámenie o oprave, ktoré bolo v zmysle zákonnej lehoty odoslané do Vestníka ÚVO