Status: Completed

Server time: 15.10.2021 23:30

Tender card #ÚTVO 31975/2017/Bšá
Zhotovenie a montáž predajných drevených stánkov

Message detail #798

Delivery date and time
25.08.2017 08:31:20
From
Mesto Trnava
To
All
Type
Notification of the opening of the other part
Subject
Oznámenie o otváraní obálok

Informácia o otváraní obálok v zverejnená v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. vo Vestníku ÚVO je v sekcii dokumenty