Status: Ongoing

Server time: 07.10.2022 11:26

Tender card #R1-9/90/2021
Rekonštrukčné stavebné práce, elektroinštalácia - elektroinštalačné práce na technologických zariadeniach ortopédie a neurológie z dôvodu reprofilizácie COVID-19

Message detail #145582

Delivery date and time
29.07.2021 15:00:10
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Pre všetkých uchádzačov


Dobrý deň, projektová dokumentácie k danej zákazke nie je vyhotovená. jedná se o to, že po zrealizovaní predmetu zákazky  realizátor vyhotoví projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela , aby boli vykonané práce zaznamenané.

S pozdravom