Status: Cancelled

Server time: 22.01.2022 13:05

Tender card #MAGS OVO 58486/2021
Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP

Message detail #150173

Delivery date and time
26.08.2021 12:13:29
From
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a č. 2

Dobrý deň, 


v prílohe posielame Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a č. 2.