Status: Cancelled

Server time: 23.01.2022 03:33

Tender card #MAGS OVO 58486/2021
Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP

Message detail #157023

Delivery date and time
05.10.2021 14:25:28
From
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Vážený záujemca, uchádzač,


V prílohe Vám posielame oznámenie o zrušení verejného obstarávania na predmet zákazky Nákup osobných motorových vozidiel pre MsP.

Zároveň Vám chceme oznámiť, že predmetné verejné obstarávanie v najbližšom čase plánuje znova vyhlásiť rovnakým spôsobom.


s pozdravom

Ivan Pudiš