Status: Ongoing

Server time: 23.01.2022 03:28

Tender card #ZG.270.2.2021
Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kobiór w roku 2021

Message detail #156394

Delivery date and time
01.10.2021 10:08:22
From
PGL LP Nadleśnictwo Kobiór
To
All
Type
Notification of results of tender procedure
Subject
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nadleśnictwo Kobiór zgodnie z art. 253 UPZP podaje informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszych ofert.