Status: Completed

Server time: 01.04.2020 03:27

DPS tender card #DNS/VO9
Dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí

Message detail #13288

Delivery date and time
20.12.2018 21:44:40
From
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
To
All
Type
Other
Subject
Posunutie lehoty na predkladanie ponúk

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým relevantným dodávateľom, že sa rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu prípravy odpovede na doručené otázky.
Nová lehota na predkladanie ponúk je 2.1.2019 o 10:30.
Ponuky sa budú otvárať neverejne o 11:00.

S úctou
Marcela Turčanová