Status: Completed

Server time: 01.04.2020 03:35

DPS tender card #DNS/VO9
Dodanie hliníkových interiérových a exteriérových okien a dverí

Message detail #13521

Delivery date and time
28.12.2018 16:17:53
From
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
To
All
Type
Other
Subject
Zverejnenie vysvetlenia podľa § 48 ZVO - uprava / doplnenie požiadaviek na predmet zákazky

Dobrý deň prajem,
verejný obstarávateľ zverejnil v časti Dokumenty výkresy obsahujúce rozmery okien a dverí, ako i upravený opis predmetu zákazky v editovateľnej verzii pre potreby vyplnenia do ponuky.
Verejný obstarávateľ súčasne predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou
Marcela Turčanová