Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 23:00

DPS card #2022-148
Veľkokapacitné kontajnery

Message detail #292670

Delivery date and time
21.09.2022 11:49:14
From
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
To
All
Type
Other
Subject
Oznámenie o zverejnení vysvetlenia súťažných podkladov podľa § 48

Dobrý deň prajem,


verejný obstarávateľ v časti dokumenty zverejnil odpovede na doručené otázky a aktualizované súťažné podklady.

Vysvetlenie súťažných podkladov a aktualizované súťažné podklady sú verejne dostupné.


S úctou


Osoba splnomocnená na komunikáciu vo VO