Status: Ongoing

Server time: 12.12.2023 00:14

DPS card #2022-148
Veľkokapacitné kontajnery

Message detail #318396

Delivery date and time
09.11.2022 11:18:21
From
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
To
All
Type
Other
Subject
Oznámenie o zriadení DNS

Dobrý deň,


verejný obstarávateľ oznamuje všetkým hospodárskym subjektom, že dňa 09. novembra 2022 zriadil dynamický nákupný systém s názvom „Veľkokapacitné kontajnery“. Tento DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup veľkokapacitných kontajnerov pre potreby verejného obstarávateľa.

Dodávatelia, ktorí majú záujem dodávať predmetné tovary verejnému obstarávateľovi, môžu od tohto okamihu kedykoľvek požiadať o zaradenie do dynamického nákupného systému prostredníctvom na to určeného programového rozhrania aplikácie JOSEPHINE (viď súťažné podklady).

S úctou


osoba zabezpečujúca priebeh verejného obstarávania