Status: Cancelled

Server time: 27.03.2023 02:56

Tender card #PP-2022-011
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7

Messages