Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 19:57

Tender card #FNTN-2022-07-ŠF-NZ-Anestéz. prístroj s modul. monitorom
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií

Message detail #333361

Delivery date and time
07.12.2022 08:10:45
From
Fakultná nemocnica Trenčín
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie SP-1

Vážení záujemcovia,

verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín, Vám na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií“, v prílohe tejto správy zasiela Vysvetlenie súťažných podkladov - 1 a upravenú technickú špecifikáciu.

S pozdravom,
Ing. Jana Konrád Skibová