Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 11:55

DPS card #R5-2.1/152/2022
Potraviny a potravinové výrobky I

Message detail #391671

Delivery date and time
02.05.2023 20:17:06
From
Univerzitná nemocnica Bratislava
To
All
Type
Other
Subject
Žiadosť o predloženie cenovej ponuky na účely stanovenia PHZ

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Vás týmto žiada o stanovenie jednotkových cien za jednotlivé položky zaradené do kategórií podľa prílohy, pre ktoré ste boli zaradený do dynamického nákupného systému, pre účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude vyhlásená prostredníctvom zriadeného DNS.

Cenové ponuky Vás žiadame predložiť v priloženej tabuľke (pre jednotlivé kategórie v príslušnej záložke) najneskôr do 12.5.2023 (vrátane).

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.