SUPPORT JOSEPHINE

Usługa SUPPORT JOSEPHINE jest dostępna w dniach roboczych od godz. 8 do godz. 17 (CET/CEST).

čeština tel.(CZ): +420 255 707 010 čeština tel.(M): +420 597 587 111

slovenčina tel.(SK): +421 220 255 999 polski tel.(PL): +48 222 139 900

tel.(HR): +385 800 805 917 english tel.(EU): +420 597 587 171


E-mail: houston@proebiz.com

JOSEPHINE – Wymagania techniczne

Komputer musi być podłączony do internetu. W celu zapewnienia prawidłowego działania oprogramowania JOSEPHINE przeznaczonego do elektronicznego składania ofert oraz do komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych. Przy korzystaniu z podpisu elektronicznego, na komputerze musi być zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i nowszej (http://microsoft.com/), jak również należy używać tej przeglądarki do pracy w oprogramowaniu Josephine.

Jeśli składacie oferty, szczególnie jeżeli używacie komunikację elektroniczną w ramach zamówień publicznych, w których nie jest wymagany podpis elektroniczny, może być również używana przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 13.0 i nowszej (http://firefox.com) oraz Google Chrome (http://google.com/chrome).

Komputer musi mieć zainstalowaną aktualną wersję oprogramowania Java. To oprogramowanie jest wymagane w celu poprawnego działania JOSEPHINE, jak również w momencie kiedy dane są podpisywane elektronicznym podpisem. W zamówieniach, w których podpis elektroniczni nie jest wymagany, instalacja oprogramowania Java nie jest wymagana. Oprogramowanie Java można pobrać ze strony http://www.java.com/. To oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie.

Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem http://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.

W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Wykonawca ma w środowisku oprogramowania JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.