Inne Zamówienia

Inne Dynamiczne Systemy Zakupu - DSZ
O oprogramowaniu

Skuteczne i łatwe w obsłudze narzędzie przeznaczone do elektronizacji procesu zamówień publicznych, elektronicznego składania ofert, łatwej kontroli każdego etapu, odpowiadające dyrektywie europejskiej i krajowemu środowisku prawnemu w obszarze zamówień publicznych.

Zaspokaja potrzeby osób ogłaszających zamówienia publiczne w pełnym zakresie prac od początku do końca, bez ryzyka popełniena błędów proceduralnych a jednocześnie przynosi bonus w postaci oszczędności czasu i pieniędzy.

Korzyści wykorzystania procesów elektronicznych w zamówieniach publicznych:

Umożliwia kompleksową procedurę, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych poprzez interfejs komunikacyjny

Oszczędności na czasie transakcji, w zarządzaniu zamówieniami publicznymi oraz niższe koszty osobowe

Usprawnienie kompletnego systemu zakupu, kontroli ze strony instytucji publicznej, zmniejszenie ryzyka błędów proceduralnych

Integracja z innym oprogramowaniem i systemami informatycznymi organizacji, które przynosi kolejne oszczędności

25 Podstawowych cech JOSEPHINE

 • elektroniczne składanie ofert
 • elektroniczne przyjmowanie ofert
 • ewidencja indywidualnych zamówień
 • rejestracja kandydatów i ich danych
 • elektroniczna ocena złożonych ofert
 • tworzenie komisji i każdego ich posiedzenia
 • filtrowanie oraz pełnotekstowe wyszukiwanie zleceń
 • tworzenie nowych zamówień wg stosownych przepisów, typów i rodzajów umów
 • monitorowanie systemowych terminów
 • predefiniowane dokumenty PP, które każdy ogłaszający/podmiot może edytować i zapisywać u siebie
 • kontrola wartości zamówienia
 • import dokumentów oraz pozycji przedmiotu zamówienia
 • autoryzacja użytkowników w zależności od struktury organizacyjnej
 • nieograniczona ilość zleceń
 • nieograniczona ilość ogłaszających, administratorów, członków komisji
 • nieograniczona ilość kandydatów, pozycji,posiedzeń komisji w jednym zamówieniu
 • nieograniczona ilość załączników
 • możliwość połączenia z systemem eAukcyjnym PROEBIZ
 • e-mailowe powiadomienia
 • wszystko jest zapisywane do historii i archiwizowane
 • możliwość korekty niezamierzonych błędów matematycznych w ofertach uczestników
 • możliwość ogłoszenia poszczególnych części przetargu
 • ustawowe zarządzanie uwierzytelnianiem kandydatów
 • dynamiczny system zakupów
 • możliwość podłączenia do systemu WORKFLOW w celu zbierania i zatwierdzania wniosków i zleceń

Wersja próbna

Aby zapoznać się z zasadami komunikacji elektronicznej w PP i wypróbować zalety oprogramowania JOSEPHINE, przygotowaliśmy dla Państwa wersję demo. W ramach wersji próbnej można uzyskać dostęp do oprogramowania na dwa miesiące za darmo, i macie Państwo możliwość bez dalszych zobowiązań przekonać się o korzyściach płynących z użytkowania i o prostocie tego rozwiązania.

W ramach wersji próbnej naszego oprogramowania uzyskujecie Państwo

Wszystkie funkcje oprogramowania na dwa miesiące za darmo

Nieograniczoną liczbę i zakres postępowań

Nieograniczoną liczbę użytkowników

Pełną pomoc ze strony naszej obsługi klienta

Zainteresowało państwa oprogramowanie JOSEPHINE?

Celem uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt pod nr-em telefonu +48 222 139 900 albo prosimy wypełnić formularz a my skontaktujemy się z Państwem.

Formularz kontaktowy