Status: Zakończona

Czas serwera: 20.05.2024 20:28

Karta zamówienia #04570/2019/ODDVO-007
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Sever“ – výzva č. 7

Szczegóły wiadomości #44127

Data i czas doręczenia
18.09.2019 09:59:57
Od
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.

Dobrý deň,
v prílohe tejto správy Vám zasielame oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, ktorá bola doručená v rámci verejného obstarávania s predmetom Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Sever“ – výzva č. 7.

S úctou,
Martin Daniš
za verejného obstarávateľa