Status: Trwająca

Czas serwera: 29.02.2020 10:47

Karta DSZ #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Szczegóły wiadomości #6662

Data i czas doręczenia
25.09.2018 15:23:31
Od
Banskobystrický samosprávny kraj
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 1

Vážený záujemca,

v prílohe tejto správy poskytujeme všetkým známym záujemcom odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

S pozdravom

Mgr. Martin Daniš

v z. Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa