Status: Trwająca

Czas serwera: 29.02.2020 10:02

Karta DSZ #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Szczegóły wiadomości #6667

Data i czas doręczenia
25.09.2018 16:36:23
Od
Banskobystrický samosprávny kraj
Komu
Wszystkim
Typ
Inne
Temat
Upravené súťažné podklady spolu s oznámením o úprave súťažných podkladov a lehôt

Vážený záujemca,

v prílohe správy Vám posielame upravené súťažné podklady spolu s oznámením o úprave súťažných podkladov a lehôt.

S pozdravom

Mgr. Martin Daniš

v z. Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa