Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 23.11.2017 15:32

Tender card #TZ.261.26.2017
Dostawa piasku

Information

Name of content of tender
Dostawa piasku
Tender ref. no.
TZ.261.26.2017
Public tender journal ref. no.
TZ.261.26.2017
EU journal ref. no.
Type of tender
Zamówienie regulaminowe (poza ustawowe)
Type of public tender
Zamówienie regulaminowe (poza ustawowe) - Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
14200000-3 - Sand and clay
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
NUTS
PL224 - Czestochowski
Brief description of tender or procurement

Przedmiot zamówienia i warunki wykonywania umowy w załączonej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy.

Schedule

Składanie ofert I dokumentów. (Bid)
15.11.2017 11:00:00

Public Promoter

Name of company
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
Address
Jaskrowska 14/20
Częstochowa
42202, Republic of Poland
Process supervisor
Katarzyna Walenta
katarzyna.walenta@pwik.czest.pl
+48 343773176

Documents