Status: Cancelled INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:40

Tender card #ÚtVO/1001/2018
Zabezpečenie kamenárskych prác

Information

ID of tender
287
Name of content of tender
Zabezpečenie kamenárskych prác
Tender ref. no.
ÚtVO/1001/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45262510-9 - Stonework
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie kamenárskych prác - zhotovenie mien s rokmi narodenia a úmrtia zomrelých, ktorí boli pochovaní na náklady Mesta Trnava. Obstarávateľ požaduje aby boli nápisy vytesané do žulovej spoločnej spomienkovej náhrobnej tabule. Typ písma požadujeme totožný s existujúcim nápisom (viď foto č. 1 a 2.). Veľkosť písma 3 cm, písmo sekané, zlatené zlatou farbou.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Súťažné kolo (Bid)
24.01.2018 13:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 918466551

Documents