Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 21.03.2018 17:16

Tender card #ÚtVO/3784/2018
Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Podjavorinská, PD

Information

ID of tender
370
Name of content of tender
Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie parkovacích miest na sídlisku Podjavorinská, PD
Tender ref. no.
ÚtVO/3784/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 100.00 EUR
Main CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu trvalého dopravného značenia (zvislého a vodorovného) parkovacích miest na celom sídlisku Ľ. Podjavorinskej v Trnave, samostatného geodetického zamerania riešeného územia v potrebnom rozsahu pre účel predmetu zákazky. Zámerom je vyhodnotiť súčasné možnosti parkovania na jestvujúcich spevnených plochách sídliska a ich efektívne využitie (trvalým dopravným značením) pre potreby parkovania. K tomu je potrebné vypracovať realizačný projekt parkoviska v tejto lokalite, ktoré bude navrhnuté namiesto živelného parkovania v zeleni pomocou zatrávňovanej dlažby. Územie pod parkoviskom je potrebné geodeticky zamerať a súčasťou zákazky je i odborný autorský dohľad.
Optimalizácia parkovania bude potom zahŕňať i novo navrhované parkovisko.
Podrobnejšie informácie sú v priloženej výzve a dokumentoch zákazky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk (Bid)
19.03.2018 13:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Renáta Gregušová
renata.gregusova@trnava.sk
+421 915972311

Documents