Status: Ongoing INTERESTED

Server time: 25.04.2018 02:44

Tender card #359/2018
Elektromontážne práce

Information

ID of tender
448
Name of content of tender
Elektromontážne práce
Tender ref. no.
359/2018
Public tender journal ref. no.
EU journal ref. no.
Type of tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of public tender
Zákazky s nízkymi hodnotami
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
39 371.00 EUR
Main CPV
45310000-3 - Electrical installation work
CPVs
45317300-5 - Electrical installation work of electrical distribution apparatus
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je poskytnutie služby zo strany poskytovateľa, týkajúcej sa realizovať elektromontážne práce, odborný a technický dozor pre potreby mesta počas konania kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Trnava.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Súťažné kolo (Bid)
19.04.2018 11:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236129

Documents