Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:43

Karta zakázky #12349-MUT-115
Nákup kameniva pre OZ Kriváň časť A - bez dopravy na 1.polrok 2021

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
10018
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Kriváň časť A - bez dopravy na 1.polrok 2021
Číslo spisu VZ
12349-MUT-115
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
18 970,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu ciest na OZ Kriváň - obdobie realizácie od 01.01.2021 do 30.06.2021 v celkovom množstve 3300 ton priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 8/11 - 300 ton,
frakcia 0/32 - 500 ton,
frakcia 0/63 - 500 ton,
frakcia 32/63 - 1500 ton,
frakcia 63/125 - 300 ton,
lomový kameň - 200 ton,
V návrhu na plnenie kritérií je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- dopravnú vzdialenosť z výrobne do obce Kriváň,
- výrobňa (kameňolom - názov obce a lomu),
- cenu za tonu frakcie FCA výrobňa ( len kamenivo bez dopravy) € bez DPH,
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- kontaktnú osobu, jej telefónne číslo, e- mail.
Uchádzač musí vyplniť v tabuľke - " návrh na plnenie kritérií", ktorá je prílohou tejto výzvy, jednotkovú cenu za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Kriváň
Adresa
Kriváň 334
Kriváň
962 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty