Stav: Zrušená

Serverový čas: 01.10.2022 06:04

Karta veřejné zakázky #VZ2020-071-MOL-ITS
Zimní stadion – odhlučnění kompresoru

Informace

ID zakázky
10047
Název zakázky
Zimní stadion – odhlučnění kompresoru
Číslo spisu VZ
VZ2020-071-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
300 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je výroba, doprava a montáž protihlukového krytu kompresoru ve strojovně chlazení zimního stadionu.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je výroba, doprava a montáž protihlukového krytu kompresoru ve strojovně chlazení zimního stadionu.

Další specifikace předmětu zakázky:
1. Požadovaný útlum krytu zajistí dosažení hygienických limitů hladiny akustického tlaku daných Nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, uvnitř strojovny ˂ 80 dB, na hranici pozemku 2695/2 k.ú. Znojmo-město (okolí strojovny) v noci ˂ 35 dB, přes den ˂ 45 dB;
2. Dosažení hygienických limitů bude doloženo protokolem o provedené zkoušce měření hladiny hluku provedeného akreditovanou zkušební laboratoří;
3. Realizace bude probíhat za provozu strojovny chlazení zimního stadionu;
4. Součástí realizace bude nucené odvětrání protihlukového krytu mimo prostor strojovny;
5. Přibližné rozměry krytu jsou dány zaměřením, které je přílohou zadávací dokumentace. Pro výrobu krytu zástupce zhotovitele provede přesné zaměření na místě;
6. Bližší specifikace krytu viz zadávací dokumentace;
7. Součástí plnění budou náklady na zaměření na místě pro výrobu krytu, doprava krytu, poplatky za skládkovné nepoužitelného materiálu, za uložení suti na skládku, za veškerou manipulaci s materiály, odpady či zařízeními v souvislosti s touto stavbou, apod., vč. všech nákladů na další činnosti nutné pro realizaci předmětu veřejné zakázky a její uvedení do provozu.
8. Záruka za jakost díla bude: kryt min. 36 měsíců, elektroinstalace min. 24 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
18.12.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.