Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:07

Karta zakázky #12/2020
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.3

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
10070
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.3
Číslo spisu VZ
12/2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 500,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva . Miestom vykládky bude k.ú.Ladzany

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.12.2020 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
23.12.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adresa
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovenská republika
Administrátor VZ
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty