Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2022 23:04

Karta veřejné zakázky #MUHO 13160/2020 OPM
PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ HODONÍN – OŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN

Informace

ID zakázky
10156
Název zakázky
PROJEKT PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ DŘEVIN VE MĚSTĚ HODONÍN – OŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN
Číslo spisu VZ
MUHO 13160/2020 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2020-045204
Číslo oznámení z TED
TED87/2020-045204
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Hlavní CPV kód
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Doplňující CPV kód
77210000-5 - Služby v oblasti těžby dřeva
77211100-3 - Služby při těžbě řeziva
77211400-6 - Kácení stromů
77211500-7 - Péče o lesní porost
77300000-3 - Zahradnické služby
77341000-2 - Prořezávání stromů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních opatření na dřevinách zeleně města Hodonín.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních opatření na dřevinách zeleně města Hodonín. Konkrétně se bude jednat o pěstební opatření typu kácení, zdravotní, bezpečnostní a jiné řezy, instalace vazeb a odstraňování pařezů.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Soupisem prací a služeb (Příloha č. 1 ZD);
• Obchodními podmínkami – návrhem Rámcové dohody (Příloha č. 2 ZD).
• Fakturačním rozpočtem (Příloha č. 5 ZD)

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.01.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
28.03.2021

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.