Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 03:35

Karta veřejné zakázky #ORM/0873/20
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) severní a II. etapa východní fasády

Informace

ID zakázky
10358
Název zakázky
Obnova Panského domu č. p. 77 (fasády, výplně otvorů) severní a II. etapa východní fasády
Číslo spisu VZ
ORM/0873/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
920 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je obnova severní a II. etapa východní části fasádního pláště budovy Panského domu.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je obnova severní a II. etapa východní části fasádního pláště budovy Panského domu č. p. 77, tj. provedení nových štukových a sanačních omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, provedení repase stávajících dvojitých dřevěných oken, dodání nových klempířských a zámečnických prvků v zahradě Panského domu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
25.01.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Libor Manda, DiS., 572 805 236, libor.manda@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.